Turun Moot­to­ri­ker­ho jär­jes­tää kah­det yhteis­läh­tö­har­joi­tuk­set Säky­län R2MX-radal­la. Ajan­koh­dat ovat kes­ki­vii­kot 12.8. ja 9.9.

Aika­tau­lut:
Vapaa har­joit­te­lu klo 16 alkaen , ilmoit­tau­tu­mi­nen klo 17 alkaen

Har­joi­tus 65/85 klo 17:15
Har­joi­tus vapaa klo 17.30
Kul­jet­ta­ja­ko­kous klo 17:45

Klo 18:00 65/85 15+2
Klo 18:25 avoin 20+2
Klo 19:00 65/85 15+2
Klo 19:25 avoin 20+2

Mak­su 15 €
Pyö­ris­sä olta­va liikennevakuutus
Kul­jet­ta­jat ja huol­ta­jat vel­voi­tet­tu liputtajiksi
Ter­ve­tu­loa mukaan! Pai­kal­la puffetti!