top of page

Pyydetään ja tarvitaan toimintaan mukaan uusia hallituksen jäseniä!

15 § Seuran hallinto

"Hallituksen vaalissa ovat erovuoroisten jäsenten ohella vaalikelpoisia ainoastaan ne ehdokkaat, jotka näiden sääntöjen mukaan ovat äänioikeutettuja ja joista vähintään kaksi kerhon jäsentä on tehnyt kirjallisen ehdotuksen kerhon viralliseen osoitteeseen kaksi päivää ennen syyskokousta ja jotka ovat kirjallisesti suostuneet ehdokkaaksi."

Comments


bottom of page