Ilmoi­ta haluk­kuu­te­si osal­lis­tua MX-jouk­kue­kil­pai­luun!

SML Motoc­ros­sin ker­ho­jouk­kue­kil­pai­lu aje­taan 18.9.–19.9.2021 Hyvin­kään Vauh­ti­puis­ton radal­la.
Ajet­ta­vat luo­kat:
MX65, MXC, MXV ja SM

Ilmoit­tau­du säh­kö­pos­tit­se 31.8. men­nes­sä, mikä­li haluai­sit edus­taa ker­hoam­me kisois­sa: toimisto@turunmoottorikerho.fi
Ilmoi­tat­han säh­kö­pos­tis­sa tie­to­si ja luo­kan, johon haluai­sit mukaan.
Jouk­kuei­den osal­lis­tu­jat ja kokoon­pa­not vali­taan heti syys­kuun alus­sa ja täs­tä tie­do­te­taan erik­seen.

Lisä­tie­to­ja: Sant­tu / 0405115673