Rai­sion Gar­den Gymis­sä toteu­tet­tu Cross­fit-yhtei­stree­ni saa­vut­ti suo­sio­ta vii­me tal­ve­na Turun moot­to­ri­ker­hon jäsen­ten kes­kuu­des­sa. Iloi­nen ja sport­ti­nen poruk­ka tree­na­si ker­ran vii­kos­sa hyväl­lä syk­keel­lä ja piti näin huol­ta lihas­kun­nos­taan off-sea­so­nin aika­na. Niin­pä olem­me päät­tä­neet jat­kaa Cross­fi­tin paris­sa ja tree­ni jat­kuu tut­tuun tapaan tors­tai­sin 5.11. alkaen klo 19–20! Syys­kau­del­le tree­ni­ker­to­ja tulee seit­se­män ja jat­koa var­mas­ti seu­raa tal­vi­kau­del­la. Ilmoit­tau­mi­nen tree­nei­hin alkaa lop­pu­ke­säl­lä, seu­raat­han tie­doi­tus­tam­me net­ti­si­vuil­la ja facebookissa.