TMK jär­jes­tää yhteis­kyy­din Tam­pe­reen superc­ross-kil­pai­luun lau­an­tai­na 10.11.2018. Läh­tö Tam­pe­reel­le tapah­tuu Bike and Boat World ‑liik­keen pihal­ta lau­an­tai­na klo. 9.00. Paluu tapah­tuu samaan paik­kaan lau­an­tai­na illal­la kiso­jen jäl­keen. Hin­taa mat­kal­le ker­tyy aikui­si­käi­sil­tä 50 € (sis. kul­je­tuk­sen Tur­ku-Tam­pe­re-Tur­ku ja pää­sy­li­pun tapah­tu­maan) ja lap­sil­ta (7–15 v.) 35 €. Voit myös hank­kia itse sisään­pää­sy­lip­pusi ja ostaa Turun moot­to­ri­ker­hol­ta vain kul­je­tuk­sen hin­taan 15 €.

 

Sito­vat ilmoit­tau­tu­mi­set Pek­ka Pih­la­val­le (pekka.pihlava@gmail.com/0403125690) 1.11.2018 men­nes­sä. Ilmoi­ta Pekal­le samas­sa vies­tis­sä osal­lis­tu­jien mää­rä, nimet, puhe­lin­nu­me­ro ja onko osal­lis­tu­ja yli vai alle 15-vuo­tias. Mak­sut suo­ri­te­taan myös 1.11. men­nes­sä TMK:n tilil­le: FI28 4309 1520 0008 84. Kir­joi­ta mak­sun vies­ti­kent­tään Tam­pe­re SX ja ”nii­den hen­ki­löi­den nimet, kenen reis­sun mak­sat”. Paik­ko­ja riit­tää 50 nopeimmalle.

 

Tilai­suu­den yhtey­des­sä jär­jes­tet­tä­vään MX-lii­gan gaa­la­ti­lai­suu­teen voi ilmoit­tau­tua samal­la vies­til­lä Pekal­le. Ilmoit­tau­tu­val­ta kul­jet­ta­jal­ta ja/tai huol­ta­jal­ta tar­vi­taan: nimi, kil­pa­luok­ka, puhe­lin­nu­me­ro ja sähköpostiosoite.

 

Lisä­tie­to­ja:

Pek­ka Pihlava

040 312 5690

pekka.pihlava@gmail.com