TMK mat­kaa Viron Adre­na­lin Aree­nal­le 25.1.–27.1.2019.

Ker­ho on varan­nut per­jan­tail­le ja sun­nun­tail­le yksi­tyis­vuo­rot käyt­töön jäsenilleen:

per­jan­tai 25.1.
klo 12.00 – 14.00 Yksi­tyis­vuo­ro jäse­nil­le Adre­na­lin Areenalla.

lau­an­tai 26.1.
10.00 -> Adre­na­lin Are­nal­la oma­kus­tan­tei­ses­ti ajoa, nor­maa­lin aukio­loa­jan mukaisesti.

sun­nun­tai 27.1.
9.00 – 10:00 Yksi­tyis­vuo­ro jäse­nil­le Adre­na­lin Areenalla.

Ker­ho kus­tan­taa jäse­nil­leen yksi­tyis­vuo­roil­la aja­mi­sen, opastusta/ajovinkkejä.
Kysy­myk­siä, neu­vo­ja tai apu­ja lai­va­mat­kan ja hotel­lien varaamiseen:
Sant­tu tel. 040 511 5673

http://www.adrenalinarena.com/?home=home

majoi­tus­vaih­toeh­to­ja:
http://www.varese.ee/#info
http://www.tamula.ee/
Kubi­jal­le kyl­py­lä: https://www.kubija.ee/fi/
http://oruvilla.ee/en/