Turun Moot­to­ri­ker­hon MX-jaos­to esit­tää: TMK-VALMENNUSTRILOGIA 

OSAT 1 JA 2 CROSSFIT, OSA 3 AJOVALMENNUS

-suun­nat­tu ensi­si­jai­ses­ti kil­paa-aja­vil­le kul­jet­ta­jil­le, Cross­Fi­tis­sä ikä­ra­ja 12 vuotta

Osa 1 / syyskausi:
Cross­Fit tors­tai­sin klo 19:00–20:00, 7 ker­taa, hin­ta 50 €
7.11.2019 alkaen, vii­mei­sen ker­ran olles­sa 19.12.2019

Osa 2 / talvikausi:
Cross­Fit tors­tai­sin klo 19:00–20:00, 9 ker­taa, hin­ta 80 €
9.1.2020 alkaen, 3 krt kuukaudessa

Paik­ka: Cross­Fit Rai­sio / Gar­den Gym, Puro­ka­tu 2 Raisio
Mukaan mah­tuu 16 tree­naa­jaa, ikä­ra­ja 12 vuotta

Osa 3 / kevätkausi:
Ajo­val­men­nus, 5 ker­taa, hin­ta 125 €
tiis­tai 7.4. Salo
maa­nan­tai 20.4. Säkylä
maa­nan­tai 4.5. Säkylä
tiis­tai 19.5. Salo
maa­nan­tai 1.6. Säkylä

-mak­su sisäl­tää ratamaksun
‑päi­vä­mää­riin vara­taan muu­tos­mah­dol­li­suus kelio­lo­suh­tei­den vuoksi
‑ajo­val­men­nus­ta joh­taa Mis­ka Aaltonen

Ilmoit­tau­tu­mi­set:  toimisto@turunmoottorikerho.fi. Mai­nit­set­han ilmoit­tau­tu­mi­ses­sa, osal­lis­tut­ko koko tri­lo­gi­aan tai osaan val­men­nuk­sis­ta. Las­kun mak­sa­mal­la vah­vis­tat paikkasi.
Louk­kaan­tu­mis­ta­pauk­sis­sa ajo­val­men­nuk­sen mak­sun palau­tuk­set lää­kä­rin­to­dis­tus­ta vastaan.

Mikä­li vapai­ta paik­ko­ja on jäl­jel­lä, val­men­nuk­siin on mah­dol­lis­ta osal­lis­tua kertamaksulla. 
Cross­Fit 12 € / ajo­val­men­nus 30 € per kerta.

Lisä­tie­dot MX-jaos­to: Sant­tu Rau­ta­nen tel. 040 5115673
Cross­fit: https://www.gardengym.fi/crossfit/

TERVETULOA MUKAAN!