TMK jär­jes­tää yhteis­kyy­din Tam­pe­reen Superc­ross-kil­pai­luun lau­an­tai­na 9.11.2019. Läh­tö Tam­pe­reel­le tapah­tuu ker­ho­ti­lan pihal­ta (Tie­mes­ta­rin­ka­tu 8 B) lau­an­tai­na klo. 9.00. Paluu tapah­tuu samaan paik­kaan lau­an­tai­na illal­la kiso­jen jäl­keen. Hin­taa mat­kal­le ker­tyy aikui­si­käi­sil­tä 50 € (sis. kul­je­tuk­sen Tur­ku-Tam­pe­re-Tur­ku ja pää­sy­li­pun tapah­tu­maan), lap­sil­ta (7–15 v.) 35 € ja alle 7‑vuotiailta 15 €. Voit myös hank­kia itse sisään­pää­sy­lip­pusi ja ostaa Turun Moot­to­ri­ker­hol­ta vain kul­je­tuk­sen hin­taan 15 €.

Sito­vat ilmoit­tau­tu­mi­set Pek­ka Pih­la­val­le (pekka.pihlava@gmail.com/0403125690) 1.11.2019 men­nes­sä. Ilmoi­ta Pekal­le samas­sa vies­tis­sä osal­lis­tu­jien mää­rä, nimet, puhe­lin­nu­me­ro ja onko osal­lis­tu­ja alle vai yli 7 tai 15-vuo­tias. Mak­sut suo­ri­te­taan myös 1.11. men­nes­sä TMK:n tilil­le: FI28 4309 1520 0008 84. Kir­joi­ta mak­sun vies­ti­kent­tään Tam­pe­re SX ja nii­den hen­ki­löi­den nimet, kenen osal­lis­tu­mi­sen mak­sat. Paik­ko­ja riit­tää 50 nopeimmalle.

Lisä­tie­to­ja:
Pek­ka Pihlava
040 312 5690
pekka.pihlava@gmail.com

TERVETULOA MUKAAN VAUHDIKKAASEEN TAPAHTUMAAN!

https://www.supercrosstampere.fi/