Turun moot­to­ri­ker­hon yhteis­työ­kump­pa­ni on lupau­tu­nut mak­sa­maan kym­me­nen ensim­mäi­sen TMK:n lisens­sil­lä aja­van kul­jet­ta­jan ilmoit­tau­tu­mis­mak­sun Hyvin­kään SuperMX-kil­pai­luun 17.8.2019.

Nyt siis kipin kapin ilmoit­tau­tu­maan kil­pai­luun, jon­ka viral­li­nen ilmoit­tau­tu­mi­nen sul­keu­tuu tänään!!

Ilmoit­tau­tu­kaa kil­pai­luun nor­maa­lis­ti Moot­to­ri­lii­ton Mot­ti-pal­ve­lun kaut­ta. Ilmoit­tau­tu­mi­sen jäl­keen lähet­tä­kää säh­kö­pos­tia osoit­tee­seen toimisto@turunmoottorikerho.fi. Ker­to­kaa vies­tis­sä ilmoit­tau­tu­neen kul­jet­ta­jan nimi, kil­pai­lu­luok­ka, ajo­nu­me­ro sekä tili­nu­me­ro ilmoit­tau­tu­mis­ra­han palaut­ta­mis­ta varten.

 

-Hal­li­tus