Kau­den 2019 rata­mak­su­pa­lau­tuk­sia var­ten alku­pe­räi­set kui­tit rata­mak­suis­ta on toi­mi­tet­ta­va maa­nan­tai­hin 30.9.2019 klo 18.00 men­nes­sä ker­hon pos­ti­laa­tik­koon kir­je­kuo­res­sa osoit­tee­seen Tie­mes­ta­rin­ka­tu 8 B var 6, 20360 TURKU. Hyväk­syt­tä­viä ovat Suo­mes­sa har­joit­te­lus­ta tul­leet rata­mak­su­kui­tit (ei kil­pai­lun osallistumismaksut).

Kir­je­kuo­ren pääl­le merkitään:

*Rata­mak­su­kui­tit (jos kui­tis­sa on mui­ta­kin osto­ja niin ympyröi/merkitse rata­mak­sun osuus selkeästi)

*Kul­jet­ta­jan nimi

*Tili­nu­me­ro ja tilin omis­ta­jan nimi, johon mah­dol­li­nen rata­mak­su­pa­lau­tus maksetaan

*Syn­ty­mä­ai­ka

*Rata­mak­su­kuit­tien yhteissumma

*koon­ti kui­teis­ta. Esim.

14.7.2019 Salo 15,00
16.7.2019 Loh­ja 12,00
  yhteen­sä 27,00

 

Lisäk­si rata­mak­su­kui­tit tulee lähet­tää 30.9.2019 men­nes­sä skan­nat­tu­na pdf-tie­dos­to­na osoit­tee­seen toimisto@turunmoottorikerho.fi.

-Hal­li­tus