TMK:n jäse­nis­tön yhtei­set perus­kun­to­len­kit aloi­te­taan tämän vii­kon tors­tai­na 15.11. Lenk­ki alkaa klo. 18.00 (saa­vut­han pai­kal­le jo muu­ta­man minuu­tin etua­jas­sa) Rai­sion Ulpu­kan pää­si­sään­käyn­nin edes­tä. Len­kin jäl­keen haluk­kaat voi­vat men­nä Ulpuk­kaan uimaan ja sau­no­maan oma­kus­tan­tei­ses­ti. Len­kin vetä­jä­nä toi­mii Tee­mu Puo­lus­mä­ki tai joku muu ennal­ta sovit­tu hen­ki­lö. Ker­hol­la on lai­nat­ta­vis­sa hei­jas­tin­lii­ve­jä. Jos kui­ten­kin omis­tat oman hei­jas­tin­lii­vin, muis­ta myös käyt­tää sitä!

Lisä­tie­to­ja:

Tee­mu Puo­lus­mä­ki, 040 5498652

Jou­ni Kos­ki­nen, 050 3534722