Turun vanhin moottoriurheiluseura

Turun Moottorikerho ry

Turun alu­een van­him­pa­na moot­to­riur­hei­luseu­ra­na toi­mim­me aktii­vi­ses­ti sekä kil­pai­lu- että har­ras­te­puo­lel­la. Tavoit­tee­nam­me on saa­da kaik­ki naut­ti­maan moot­to­riur­hei­lun tuo­mas­ta vapau­den ja onnis­tu­mi­sen tun­tees­ta. Aktii­vi­sen val­men­nus­toi­min­nan ansios­ta mukaan on help­po tul­la — olet sit­ten junio­ri tai van­hem­pi kokei­li­ja. Lajei­nam­me ovat endu­ro, motoc­ross, road racing sekä supermoto.

Uutiset

MX-kerhojoukkuekokous 6.9.21 klo 17:30

MX-ker­ho­jouk­kue­ki­sa aje­taan Hyvin­kään Vauh­ti­puis­tos­sa 18.–19.9.2021. Tähän liit­tyen pidäm­me kokouk­sen 6.9.2021 klo 17:30 ker­ho­ti­lal­le eli Kimo­ka­tu 8, 20320 Tur­ku. Pai­kal­le eri­tyi­ses­ti käy­tet­tä­vis­sä ole­vat jouk­ku­een­joh­ta­jat (huom tulee olla tai liit­tyä kerhon…

lue lisää

SML Motocross-kerhojoukkuekilpailu 2021 — haku avoin

Ilmoi­ta haluk­kuu­te­si osal­lis­tua MX-joukkuekilpailuun!SML Motoc­ros­sin ker­ho­jouk­kue­kil­pai­lu aje­taan 18.9.–19.9.2021 Hyvin­kään Vauh­ti­puis­ton radalla.Ajettavat luokat:MX65, MXC, MXV ja SMIl­moit­tau­du säh­kö­pos­tit­se 31.8. men­nes­sä, mikä­li haluai­sit edus­taa kerhoamme…

lue lisää

Syksyn, talven ja kevään treenejä

Yhtei­set ker­hot­ree­nit jat­ku­vat — var­mis­ta paik­ka­si nopeas­ti! CROSSFITTreenipäivät:Syyskausi: tors­tai­sin klo 19:00–20:00, 7 ker­taa, alkaen 4.11.2021 60 €Kevät­kausi: tors­tai­sin klo 19:00–20:00 8 ker­taa, alkaen 13.1.2022 70 € Paik­ka: Gar­den Gym Rai­sio Puro­ka­tu 2Hinta: 60…

lue lisää

Jatkoa: aluevalmennus 2021, Lounais-Suomi, Miska Aaltonen

Lou­nais-Suo­men alue­val­men­nuk­sen syys­kausi alkaa maa­nan­tai­na 2.8. Muu­tok­se­na alku­ke­sän jak­soon on se, että nyt on mah­dol­li­suus vali­ta har­joit­te­lu­pai­kak­si myös Rai­sio sekä jat­kos­sa val­men­nuk­sen alka­mi­sa­jan­koh­ta on kier­tä­vä eli jokai­nen ryh­mä har­joit­te­lee klo…

lue lisää

Tapahtumat

Löydä meidät Facebookissa