Turun vanhin moottoriurheiluseura

Turun Moottorikerho ry

Turun alu­een van­him­pa­na moot­to­riur­hei­luseu­ra­na toi­mim­me aktii­vi­ses­ti sekä kil­pai­lu- että har­ras­te­puo­lel­la. Tavoit­tee­nam­me on saa­da kaik­ki naut­ti­maan moot­to­riur­hei­lun tuo­mas­ta vapau­den ja onnis­tu­mi­sen tun­tees­ta. Aktii­vi­sen val­men­nus­toi­min­nan ansios­ta mukaan on help­po tul­la — olet sit­ten junio­ri tai van­hem­pi kokei­li­ja. Lajei­nam­me ovat endu­ro, motoc­ross, road racing sekä supermoto.

Uutiset

Aloittelijatreenit Lemussa

Lemun MX-rata on avoin jäl­leen aloit­te­li­joil­le sekä uusil­le lajis­ta innos­tu­neil­le! Ter­ve­tu­loa mukaan! Tree­nit on tar­koi­tet­tu lajis­ta kiin­nos­tu­neil­le, aloit­te­li­joil­le ja jo vähän aja­neil­le junio­reil­le. Ota yhteys Sant­tu Rau­ta­seen jos haluat tul­la pai­kan päälle…

lue lisää

SML:n Moottorigaala 5.3.2022

Suo­men Moot­to­ri­lii­ton pal­kin­not jaet­tiin Moot­to­ri­gaa­las­sa lau­an­tai­na 5.3.2022. Gaa­las­sa pal­kit­tiin tänä vuon­na 100 vuot­ta täyt­tä­vän SML:n alais­ten lajien menes­ty­jät ja toi­mi­jat vuo­del­ta 2021. Turun Moot­to­ri­ker­hol­la ja edus­ta­jil­lam­me oli kun­nia vas­taa­not­taa seuraavat…

lue lisää

Sääntömääräinen kevätkokous 21.3.22 / kutsu ja esityslista

Tilai­suus: Turun Moot­to­ri­ker­ho ry:n sään­tö­mää­räi­nen kevät­ko­kous Ajan­koh­ta: 21.3.2022 klo 18.00 Paik­ka: Turun Impi­vaa­ran uima­hal­lin Hii­den­ki­vi-kokous­huo­ne Kevät­ko­kouk­sen asiat: 1 Ava­taan kokous 2 Vali­taan kokouk­sel­le a) puheen­joh­ta­ja b) sih­tee­ri c) kak­si pöytäkirjan…

lue lisää

Tapahtumat

Löydä meidät Facebookissa