Turun vanhin moottoriurheiluseura

Turun Moottorikerho ry

Turun alu­een van­him­pa­na moot­to­riur­hei­luseu­ra­na toi­mim­me aktii­vi­ses­ti sekä kil­pai­lu- että har­ras­te­puo­lel­la. Tavoit­tee­nam­me on saa­da kaik­ki naut­ti­maan moot­to­riur­hei­lun tuo­mas­ta vapau­den ja onnis­tu­mi­sen tun­tees­ta. Aktii­vi­sen val­men­nus­toi­min­nan ansios­ta mukaan on help­po tul­la — olet sit­ten junio­ri tai van­hem­pi kokei­li­ja. Lajei­nam­me ovat endu­ro, motoc­ross, road racing sekä supermoto.

Uutiset

Syksyn, talven ja kevään treenejä

Yhtei­set ker­hot­ree­nit jat­ku­vat — var­mis­ta paik­ka­si nopeas­ti! CROSSFITTreenipäivät:Syyskausi: tors­tai­sin klo 19:00–20:00, 7 ker­taa, alkaen 4.11.2021 60 €Kevät­kausi: tors­tai­sin klo 19:00–20:00 8 ker­taa, alkaen 13.1.2022 70 € Paik­ka: Gar­den Gym Rai­sio Puro­ka­tu 2Hinta: 60…

lue lisää

Jatkoa: aluevalmennus 2021, Lounais-Suomi, Miska Aaltonen

Lou­nais-Suo­men alue­val­men­nuk­sen syys­kausi alkaa maa­nan­tai­na 2.8. Muu­tok­se­na alku­ke­sän jak­soon on se, että nyt on mah­dol­li­suus vali­ta har­joit­te­lu­pai­kak­si myös Rai­sio sekä jat­kos­sa val­men­nuk­sen alka­mi­sa­jan­koh­ta on kier­tä­vä eli jokai­nen ryh­mä har­joit­te­lee klo…

lue lisää

Yhteislähtöharjoituksia! Palkintoja!

Turun Moot­to­ri­ker­ho on jär­jes­tä­nyt tänä kesä­nä kah­det yhteis­läh­tö­har­joi­tuk­set Säky­läs­sä ja lisää on luvas­sa: 7.7.18.8.8.9.22.9. Arvom­me 4–6 ker­taa tämän kau­den R2MX-yhteis­läh­tö­har­joi­tuk­sis­sa käy­nei­den kes­ken kak­si R2MX-kausi­kort­tia kau­del­le 2022❗Lisäksi muiden…

lue lisää

Lemun aloittelijatreenit keskiviikkoisin ja sunnuntaisin

Lemun MX-rata ja jun­nut­ree­nit on kor­kat­tu käyn­tiin! Ter­ve­tu­loa tree­naa­maan cros­sia yhdes­sä ja viet­tä­mään muka­vaa aikaa! Ajo­jen jäl­keen voi pulah­taa lam­peen uimaan ja gril­li on kuu­ma­na jos halu­aa pais­taa mak­ka­raa. Ajopäivät:-ke klo 17 alkaen-su klo 12 alkaenRatamaksu…

lue lisää

Tapahtumat

Löydä meidät Facebookissa